PORTFOLIO  
 
คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
งานทาสีภายใน คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
#ทาสี #ทาสีห้อง #กันสาด #รับเหมาต่อเติม #ซ่อมบำรุง #น้ำรั่ว #ซ่อมแซมอาคาร 
** หมายเหตุ หากท่านสนใจสินค้า หรือ ต้องการสอบถามเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการ โทร. 0-2885-5886