PORTFOLIO  
 
วชิราวุธวิทยาลัย
แก้ไขเปลี่ยนแปลพื้นไม้ปาเก้เดิมที่ชำรุด โดยการรื้อออกและปูด้วยไม้ปาเก้ของใหม่ทั้งหมด
ซ่อมแซมพื้นไม้ปาเก้ ซ่อมพื้น ปาเก้ 
** หมายเหตุ หากท่านสนใจสินค้า หรือ ต้องการสอบถามเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการ โทร. 0-2885-5886